ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Функција pg.draw.rect

Информатика и рачунарство

26. Исцртавање правоугаоника

Садржај лекције:
• Дефинисање координата правоугаоника
• Цртање правоугаоника одређене боје, ширине и дужине