ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Функција pg.draw.circle

Информатика и рачунарство

27. Исцртавање круга

Садржај лекције:
• Дефинисање центра круга
• Цртање кружнице одређене боје, полупречника и дебљине