ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Функција апсолутна вредност (abs)

Информатика и рачунарство

31. Функције у програмском језику Пајтон

Садржај лекције:
• Уграђене функције,
• Дефинисање функција