ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Дужина низа

Информатика и рачунарство

22. Једноставна анализа података

Садржај лекције:
• Основне статистичке функције

21. Задаци са листама

Садржај лекције:
• Једнодимензионални низови