ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Додела вредности

Информатика и рачунарство

22. Аритметички оператори и променљиве – утврђивање

Садржај лекције:
• Аритметички оператори – утврђивање
• Рачунање у Пајтону – утврђивање
• Променљиве

21. Аритметички оператори и променљиве

Садржај лекције:
• Аритметички оператори
• Рачунање у Пајтону
• Променљиве