ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Дефинисање темена

Информатика и рачунарство

28. Исцртавање многоугла

Садржај лекције:
• Дефинисање темена
• Исцртавање многоугла одређене боје и координата