ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: безбедност на интернету

Информатика и рачунарство

15. Дигитално насиље

Садржај лекције:
• Видови дигиталног насиља
• Превенција дигиталног насиља