ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: ауторско дело

Информатика и рачунарство

16. Информације на интернету, ауторска права и лиценце

Садржај лекције:
• Поузданост информација на интернету
• Критички однос према информацијама на интернету
• Ауторска права и лиценце