ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Алгоритам

Информатика и рачунарство

21. Решавање проблема

Садржај лекције:
• Решавање проблема
• Појам алгоритма