ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Алатка кантица са бојом

Информатика и рачунарство

7. Рад са сликама

Садржај лекције:
• Креирање слика у изабраном програму за рад са сликама
• Промена величине оријентације слике
• Опсецање слике
• Меморијски простор који слика заузима