ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Кориснички програми

Информатика и рачунарство

2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса

Садржај лекције:
• Хардвер
• Начин приказивања података
• Софтвер
• Сервиси
• Правилна употреба дигиталних уређаја

1. Дигитални уређаји и кориснички програми

Садржај лекције:
• Делови (компоненте) дигиталних уређаја
• Правилно коришћење дигиталних уређаја