ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: шести разред

Информатика и рачунарство

29. Понављање у програмима – утврђивање

Садржај лекције:
• Понављање у програмима
• Петља FOR
• Угњеждене петље

28. Гранање – обнављање градива

Садржај лекције:
• Оператори поређења
• Логички тип податка
• Логички оператори

27. Условна понављања

Садржај лекције:
•Условна понављања
• Петља while

26. Одлучивање у програмима – утврђивање

Садржај лекције:
• Гранање – утврђивање
• Контрола тока програма – утврђивање

25. Контрола тока програма

Садржај лекције:
• Одлучивање у програмима
• Наредба if…else
• Понављање у програмима
• Петља for

24. Гранање

Садржај лекције:
• Гранање у програмима
• Наредба if
• Оператори поређења
• Логички тип податка
• Логички оператори

23. Дељење у Пајтону

Садржај лекције:
• Типови бројевних података
• Реално и целобројно дељење

22. Аритметички оператори и променљиве – утврђивање

Садржај лекције:
• Аритметички оператори – утврђивање
• Рачунање у Пајтону – утврђивање
• Променљиве

21. Аритметички оператори и променљиве

Садржај лекције:
• Аритметички оператори
• Рачунање у Пајтону
• Променљиве

20. Програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Рачунарски програм
• Текстуални програмски језик Пајтон