ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: шести разред

Информатика и рачунарство

20. Програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Рачунарски програм
• Текстуални програмски језик Пајтон

19. Корњача графика

Садржај лекције:
• Библиотека – корњача (turtle)

18. Тесктуални програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Рачунарски програм
• Робот Карел

17. Утврђивање градива

Садржај лекције:
• Утврђивање градива

16. Обнављање градива из првог полугодишта

Садржај лекције:
• Дигитална писменост (претходне четири лекције)

15. Дигитално насиље

Садржај лекције:
• Видови дигиталног насиља
• Превенција дигиталног насиља

14. Претраживање интернета и ауторска права

Садржај лекције:
• Онлајн упитник – вежбање:
• Креирање онлајн упитника – вежбање
• Прикупљање података путем онлајн упитника

13. Креирање онлајн упитника – вежбање

Садржај лекције:
• Онлајн упитник – вежбање
• Креирање онлајн упитника – вежбање
• Прикупљање података путем онлајн упитника

12. Интернет сервиси

Садржај лекције:
• Интернет сервиси
• Креирање онлајн упитника

11. Појам рачунарске мреже

Садржај лекције:
• Рачунарске мреже
• Интернет протоколи
• Интернет домени
• Интернет адресе
• Врсте интернет сервиса