ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: шести разред

Информатика и рачунарство

12. Интернет сервиси

Садржај лекције:
• Интернет сервиси
• Креирање онлајн упитника

11. Појам рачунарске мреже

Садржај лекције:
• Рачунарске мреже
• Интернет протоколи
• Интернет домени
• Интернет адресе
• Врсте интернет сервиса

10. Тест

Провера знања

9. Мултимедијалне презентације

Садржај лекције
• Појам мултимедијалне презентације
• Одлике квалитетне мултимедијалне презентације
• Креирање мултимедијалне презентације
• Форматирање презентације помоћу мастер слајда

8. Рад са видео записом

Садржај лекције:
• Основна обрада видео записа
• Претварање (конверзија) видео датотеке
• Основна обрада видео записа

7. Рад са звучним записом

Садржај лекције:
• Основна обрада звучног записа
• Претварање (конверзија) типа звучне датотеке
• Основна обрада видео записа

6. Рад са табелама у програму за обраду текста – вежбање

Садржај лекције:
• Уметање табеле у текстуални документ – вежбање
• Форматирање табеле – вежбање

5. Рад са табелама у програму за обраду текста

Садржај лекције:
• Уметање табеле у текстуални документ
• Форматирање табеле

4. Обликовање текста и слика

Садржај лекције:
• Форматирање карактера
• Форматирање пасуса
• Уметање слике и додавање текста на слику
• Исцртавање основних геометријских објеката

3. Рад са текстом: унос и едитовање текста

Садржај лекције:
• Унос текста
• Дигитални правопис
• Уређивање и обликовање текстуалног документа
• Чување текстуалног документа