ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: шести разред

Информатика и рачунарство

7. Рад са звучним записом

Садржај лекције:
• Основна обрада звучног записа
• Претварање (конверзија) типа звучне датотеке
• Основна обрада видео записа

6. Рад са табелама у програму за обраду текста – вежбање

Садржај лекције:
• Уметање табеле у текстуални документ – вежбање
• Форматирање табеле – вежбање

5. Рад са табелама у програму за обраду текста

Садржај лекције:
• Уметање табеле у текстуални документ
• Форматирање табеле

4. Обликовање текста и слика

Садржај лекције:
• Форматирање карактера
• Форматирање пасуса
• Уметање слике и додавање текста на слику
• Исцртавање основних геометријских објеката

3. Рад са текстом: унос и едитовање текста

Садржај лекције:
• Унос текста
• Дигитални правопис
• Уређивање и обликовање текстуалног документа
• Чување текстуалног документа

2. Рад са датотекама на различитим уређајима

Садржај лекције
• Креирање, чување и проналажење датотека:
• Копирање и пренос података са екстерних уређаја и меморија на дигитални уређај
• Оранизација датотека и фасцикли у облаку података

1. Дигитални уређаји и кориснички програми

Садржај лекције:
• Делови (компоненте) дигиталних уређаја
• Правилно коришћење дигиталних уређаја