ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: седми разред

Информатика и рачунарство

28. Исцртавање многоугла

Садржај лекције:
• Дефинисање темена
• Исцртавање многоугла одређене боје и координата

27. Исцртавање круга

Садржај лекције:
• Дефинисање центра круга
• Цртање кружнице одређене боје, полупречника и дебљине

26. Исцртавање правоугаоника

Садржај лекције:
• Дефинисање координата правоугаоника
• Цртање правоугаоника одређене боје, ширине и дужине

25. Цртање дужи задате боје – утврђивање

Садржај лекције:
• Цртање дужи одређене боје са одређеним почетком од једне до друге тачке – утврђивање

24. Цртање дужи

Садржај лекције:
• Цртање дужи одређене боје са одређеним почетком од једне до друге тачке

23. Пајгејм прозор

Садржај лекције:
• Координатни систем Пајгејм прозора
• Структура Пајгејм (Pygame) програма

22. Библиотека Пајгејм

Садржај лекције:
• Инсталација и покретање библиотеке Пајгејм

21. Дефинисање функције

Садржај лекције:
• Дефинисање функције

20. Корњача графика и понављање

Садржај лекције:
• Корњача графика
• Понављање у програмима
• Петља for
• Условна понављања
• Петља while

19. Гранање

Садржај лекције:
• Гранање у програмима
• Наредбе if..else
• Наредбе if..elif..else