ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: седми разред

Информатика и рачунарство

21. Дефинисање функције

Садржај лекције:
• Дефинисање функције

20. Корњача графика и понављање

Садржај лекције:
• Корњача графика
• Понављање у програмима
• Петља for
• Условна понављања
• Петља while

19. Гранање

Садржај лекције:
• Гранање у програмима
• Наредбе if..else
• Наредбе if..elif..else

18. Програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Променљиве
• Додела вредности променљивој
• Приказивање вредности променљиве

17. Дигитална писменост – утврђивање градива

Садржај лекције:
• Утврђивање градива

16. Обнављање градива из првог полугодишта

Садржај лекције:
• Дигитална писменост (претходне четири лекције)

15. Електронска пошта са дељеним документима

Садржај лекције:
• Електронска пошта – вежбање
• Рад са текстуалним документима – вежбање

14. Рад са дељеним документима

Садржај лекције:
• Рачунарство у облаку
• Рад са текстуалним документима и презентацијама

13. Електронска пошта

Садржај лекције:
• Креирање налога електронске поште
• Пријем електронске поште, писање порука и прослеђивање порука
• Организација поштанског сандучета
• Правила електронске комуникације

12. Интернет

Садржај лекције:
• Интернет адреса и домен
• Хипервеза и хипертекст