ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: пети разред

Информатика и рачунарство

17. Безбедно понашање на интернету

Садржај лекције:
• Лични и онлајн идентитет
• Одговорно понашање на интернету
• Дигитално насиље

16. Информације на интернету, ауторска права и лиценце

Садржај лекције:
• Поузданост информација на интернету
• Критички однос према информацијама на интернету
• Ауторска права и лиценце

15. Претраживање интернета

Садржај лекције:
• Интернет, веб-сајтови и веб-странице
• Претраживање интернета

14. Завршни задатак – Креирање мултимедијалне презентације

Садржај лекције:
• Креирање мултимедијалне презентације

13. Креирање мултимедијалне презентације

Садржај лекције:
• Креирање мултимедијалне презентације

12. Мултимедијалне презентације

Садржај лекције:
• Појам мултимедијалне презентације
• Одлике квалитетне мултимедијалне презентације

11. Снимање звука и видео записа

Садржај лекције:
• Снимање звука
• Репродуковање аудио материјала
• Снимање видео записа
• Репродуковање видео материјала

10. Рад са текстом – вежбање

Садржај лекције:
• Унос текста – вежбање
• Дигитални правопис – вежбање
• Обрада текста у програмима за рад са текстом – вежбање
• Уметање слике у текст – вежбање

9. Рад са текстом

Садржај лекције:
• Унос текста
• Дигитални правопис
• Обрада текста у програмима за рад са текстом
• Уметање слике у текст

8. Рад са сликама – вежбање

Садржај лекције:
• Креирање слика у изабраном програму за рад са сликама – вежбање
• Промена величине оријентације слике – вежбање
• Опсецање слике – вежбање
• Меморијски простор који слика заузима- вежбање