ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: пети разред

Информатика и рачунарство

12. Мултимедијалне презентације

Садржај лекције:
• Појам мултимедијалне презентације
• Одлике квалитетне мултимедијалне презентације

11. Снимање звука и видео записа

Садржај лекције:
• Снимање звука
• Репродуковање аудио материјала
• Снимање видео записа
• Репродуковање видео материјала

10. Рад са текстом – вежбање

Садржај лекције:
• Унос текста – вежбање
• Дигитални правопис – вежбање
• Обрада текста у програмима за рад са текстом – вежбање
• Уметање слике у текст – вежбање

9. Рад са текстом

Садржај лекције:
• Унос текста
• Дигитални правопис
• Обрада текста у програмима за рад са текстом
• Уметање слике у текст

8. Рад са сликама – вежбање

Садржај лекције:
• Креирање слика у изабраном програму за рад са сликама – вежбање
• Промена величине оријентације слике – вежбање
• Опсецање слике – вежбање
• Меморијски простор који слика заузима- вежбање

7. Рад са сликама

Садржај лекције:
• Креирање слика у изабраном програму за рад са сликама
• Промена величине оријентације слике
• Опсецање слике
• Меморијски простор који слика заузима

6. Организација података на рачунару – вежбање

Садржај лекције
• Креирање фасцикли – вежбање
• Копирање и премештање датотека и фасцикли – вежбање
• Промена имена датотека и фасцикли – вежбање
• Проналажење датотека и фасцикли – вежбање

5. Организација података на рачунару

Садржај лекције:
• Креирање фасцикли
• Копирање и премештање датотека и фасцикли
• Промена имена датотека и фасцикли
• Проналажење датотека и фасцикли

4. Подешавање радног окружења – вежбање

Садржај лекције:
• Подешавање радног окружења – вежбање
• Подешавање позадинске слике – вежбање
• Подешавање миша – вежбање
• Језичка подешавања – вежбање

3. Подешавање радног окружења

Садржај лекције:
• Подешавање радног окружења
• Подешавање позадинске слике
• Подешавање миша
• Језичка подешавања