ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: пети разред

Информатика и рачунарство

7. Рад са сликама

Садржај лекције:
• Креирање слика у изабраном програму за рад са сликама
• Промена величине оријентације слике
• Опсецање слике
• Меморијски простор који слика заузима

6. Организација података на рачунару – вежбање

Садржај лекције
• Креирање фасцикли – вежбање
• Копирање и премештање датотека и фасцикли – вежбање
• Промена имена датотека и фасцикли – вежбање
• Проналажење датотека и фасцикли – вежбање

5. Организација података на рачунару

Садржај лекције:
• Креирање фасцикли
• Копирање и премештање датотека и фасцикли
• Промена имена датотека и фасцикли
• Проналажење датотека и фасцикли

4. Подешавање радног окружења – вежбање

Садржај лекције:
• Подешавање радног окружења – вежбање
• Подешавање позадинске слике – вежбање
• Подешавање миша – вежбање
• Језичка подешавања – вежбање

3. Подешавање радног окружења

Садржај лекције:
• Подешавање радног окружења
• Подешавање позадинске слике
• Подешавање миша
• Језичка подешавања

2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса

Садржај лекције:
• Хардвер
• Начин приказивања података
• Софтвер
• Сервиси
• Правилна употреба дигиталних уређаја

1. Информатика и рачунарство у савременом животу

Садржај лекције:
• Предмет изучавања информатике и рачунара
• Појмови податак и информација
• Примена и утицај рачунара у савременом животу