ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: осми разред

Информатика и рачунарство

29. Приступ елементима табеле

Садржај лекције:
• Приступ конкретној ћелији у табели

28. Модификације табеле

Садржај лекције:
• Додавање редова и колона у табелу
• Брисање редова и колона из табела

27. Табеларно представљање података – вежбање

Садржај лекције:
• Угњеждене листе – вежбање
• Data Frame – вежбање
• Учитавање табеле из докумената с рачунара – вежбање

26. Табеларно представљање података

Садржај лекције:
• Угњеждене листе
• Data Frame
• Учитавање табеле из докумената с рачунара

25. Визуелизација података

Садржај лекције:
• Библиотека matplotlib
• Уређивање графикона

24. Графичко представљање података

Садржај лекције:
• Визуелизација података

23. Сортирање и филтрирање табеле

Садржај лекције:
• Сортирање
• Филтрирање

22. Једноставна анализа података

Садржај лекције:
• Основне статистичке функције

21. Задаци са листама

Садржај лекције:
• Једнодимензионални низови

20. Радна свеска – вежбање

Садржај лекције:
• Креирање радне свеске – вежбање
• Затварање и отварање свезака – вежбање
• Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску – вежбање