ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: осми разред

Информатика и рачунарство

17. Анализа података у Пајтону

Садржај лекције:
• Jupyter Notebook
• Радно окружење

15. Појам и примена вештачке интелигенције

Садржај лекције:
• Појам и примена вештачке интелигенције
• Садашњост и будућност вештачке интелигенције – етичка питања

14. Заштита личних података

Садржај лекције:
• Услови коришћења
• Дигитални трагови
• Безбедност деце у дигиталном добу
• Конвенција о правима детета

13. Отворени подаци

Садржај лекције:
• Веб портали
• Отворени подаци

12. Табеле у облаку

Садржај лекције:
• Рачунарство у облаку
• Онлајн складиште
• Сараднички рад
• Инфографик

11. Задатак за оцену

Садржај лекције:
• Задатак  “X и Y”

9. Штампање докумената, CSV и други формати

Садржај лекције:
• Област за штампу
• Маргине
• Формат папира
• Извоз документа у друге формате

8. Визуелизација података

Садржај лекције:
• Израда графикона
• Уређивање графикона

7. Сортирање и филтрирање, елементарне статистике – вежбање

Садржај лекције.
• Сортирање података – вежбање
• Филтрирање података – вежбање
• Условно форматирање – вежбање
• Уграђене функције – вежбање
• Употреба основних функција – вежбање
• Условна статистика – вежбање
• Употреба формула – вежбање
• Адресе ћелија у формулама – вежбање