ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: осми разред

Информатика и рачунарство

12. Задатак за оцену

Садржај лекције:
• Задатак  “X и Y”

11. Штампање докумената, CSV и други формати

Садржај лекције:
• Област за штампу
• Маргине
• Формат папира
• Извоз документа у друге формате

10. Визуелизација података

Садржај лекције:
• Израда графикона
• Уређивање графикона

9. Изведене табеле

Садржај лекције
• Пивот табеле (изведене табеле)

8. Груписање података и групна статистика

Садржај лекције:
• Функција SUBTOTAL
• Уметање међувредности

7. Сортирање и филтрирање, елементарне статистике – вежбање

Садржај лекције.
• Сортирање података – вежбање
• Филтрирање података – вежбање
• Условно форматирање – вежбање
• Уграђене функције – вежбање
• Употреба основних функција – вежбање
• Условна статистика – вежбање
• Употреба формула – вежбање
• Адресе ћелија у формулама – вежбање

6. Елементарне статистике, формуле, функције

Садржај лекције:
• Уграђене функције 
• Употреба основних функција
• Условна статистика
• Употреба формула
• Адресе ћелија у формулама

5. Сортирање и филтрирање података

Садржај лекције:
• Сортирање података
• Филтрирање података
• Условно форматирање

4. Форматирање табеле – вежбање

Садржај лекције:
• ВЕЖБАЊЕ

3. Форматирање табеле

Садржај лекције:
• Опсег или распон ћелија
• Промена ширине колоне и висине реда
• Преламање текста у ћелији
• Форматирање података и ћелија
• Уметање и уклањање редова и колона из радне табеле
• Замрзавање редова и колона
• Премештање и копирање редова, колона и ћелија