ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: осми разред

Информатика и рачунарство

21. Задаци са листама

Садржај лекције Једнодимензионални низови Видео лекција ЈЕДНОДИМЕНЗИОНИ НИЗОВИ Домаћи задатак Напиши кључне речи у свеску. Погледај видео лекцију (Лекција се у текстуалном формату налази на сајту Петља). Уради примере са видео лекције – Петље Покретање Џупитер радних свески помоћу сервиса Binder¶ Најједноставнији начин да отвориш Џупитер интерактивне радне свеске је да одеш на следећи линк: https://mybinder.org/v2/gh/Petlja/Informatika_VIII-files/master Упутство за…
Read more

20. Радна свеска – вежбање

Садржај лекције:
• Креирање радне свеске – вежбање
• Затварање и отварање свезака – вежбање
• Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску – вежбање

19. Радна свеска

Садржај лекције:
• Креирање радне свеске
• Затварање и отварање свезака
• Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску

18. Анализа података у Пајтону

Садржај лекције:
• Jupyter Notebook
• Радно окружење

17. Обнављање градива за оцену

Садржај лекције:
• Утврђивање градива

16. Заштита личних података

Садржај лекције:
• Услови коришћења
• Дигитални трагови
• Безбедност деце у дигиталном добу
• Конвенција о правима детета

15. Отворени подаци

Садржај лекције:
• Веб портали
• Отворени подаци

14. Табеле у облаку

Садржај лекције:
• Рачунарство у облаку
• Онлајн складиште
• Сараднички рад
• Инфографик

12. Задатак за оцену

Садржај лекције:
• Задатак  “X и Y”