ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: пети разред

Информатика и рачунарство

30. Цртање у Скречу 2

Садржај лекције:
• Корњача графика – вежбање

29. Цртање у Скречу

Садржај лекције:
• Корњача графика

28. Чување ликова, позадина, звукова

Садржај лекције:
• Чување и учитавање ликова
• Чување и учитавање позадина и позорница,
• Чување и учитавање звукова

27. Креирање програма

Садржај лекције:
• Категорије блокова
• Блокови у програмском језику Scratch
• Повезивање блокова у програм

26. Модификовање постојећег пројекта и поновно чување пројекта

Садржај лекције:
• Чување и отварање постојећих пројеката
• Модификовање пројеката

25. Позорница, ликови, положај лика на позорници

Садржај лекције:
• Позорница
• Ликови
• Положај лика на позорници

24. Радно окружење програма Скреч – вежбање

Садржај лекције:
• Инсталирање програмског језика Скреч – вежбање
• Коришћење Скреч окружења на интернету – вежбање
• Позорница – вежбање
• Ликови – вежбање
• Положај лика на позорници- вежбање

23. Радно окружење програма Скреч

Садржај лекције:
• Инсталирање програмског језика Скреч
• Коришћење Скреч окружења на интернету
• Позорница
• Ликови
• Положај лика на позорници

22. Рачунарски програми

Садржај лекције:
• Рачунарски програми
• Визуелни програмски језик Скреч

21. Решавање проблема

Садржај лекције:
• Решавање проблема
• Појам алгоритма