ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Аутор: Наставник Немања

Информатика и рачунарство

12. Интернет

Садржај лекције:
• Интернет адреса и домен
• Хипервеза и хипертекст

12. Интернет сервиси

Садржај лекције:
• Интернет сервиси
• Креирање онлајн упитника

12. Мултимедијалне презентације

Садржај лекције:
• Појам мултимедијалне презентације
• Одлике квалитетне мултимедијалне презентације

11. Штампање докумената, CSV и други формати

Садржај лекције:
• Област за штампу
• Маргине
• Формат папира
• Извоз документа у друге формате

11. Снимање видео записа

Садржај лекције:
• Подешавање параметара видео-записа
• Покретање и заустављање -снимања

11. Појам рачунарске мреже

Садржај лекције:
• Рачунарске мреже
• Интернет протоколи
• Интернет домени
• Интернет адресе
• Врсте интернет сервиса

11. Снимање звука и видео записа

Садржај лекције:
• Снимање звука
• Репродуковање аудио материјала
• Снимање видео записа
• Репродуковање видео материјала

10. Визуелизација података

Садржај лекције:
• Израда графикона
• Уређивање графикона

10. Анимиране слике – вежбање

Садржај лекције:
• Појам анимације
• Традиционална и рачунарска анимација
• Креирање анимиране слике
• Уграђивање анимиране слике у мултимедијалну презентацију

10. Тест

Провера знања