ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Аутор: Наставник Немања

Информатика и рачунарство

8. Векторска графика – вежбање

Садржај лекције:
• Цртање правоугоних и овалних облика – вежбање
• Цртање правилних многоуглова, звезда и спирала – вежбање
• Цртање линија – вежбање
• Креирање текста – вежбање

8. Груписање података и групна статистика

Садржај лекције:
• Функција SUBTOTAL
• Уметање међувредности

7. Сортирање и филтрирање, елементарне статистике – вежбање

Садржај лекције.
• Сортирање података – вежбање
• Филтрирање података – вежбање
• Условно форматирање – вежбање
• Уграђене функције – вежбање
• Употреба основних функција – вежбање
• Условна статистика – вежбање
• Употреба формула – вежбање
• Адресе ћелија у формулама – вежбање

7. Креирање векторске графике

Садржај лекције:
• Цртање правоугоних и овалних облика
• Цртање правилних многоуглова, звезда и спирала
• Цртање линија
• Креирање текста

7. Рад са звучним записом

Садржај лекције:
• Основна обрада звучног записа
• Претварање (конверзија) типа звучне датотеке
• Основна обрада видео записа

7. Рад са сликама

Садржај лекције:
• Креирање слика у изабраном програму за рад са сликама
• Промена величине оријентације слике
• Опсецање слике
• Меморијски простор који слика заузима

6. Елементарне статистике, формуле, функције

Садржај лекције:
• Уграђене функције 
• Употреба основних функција
• Условна статистика
• Употреба формула
• Адресе ћелија у формулама

6. Рад са сликама – вежбање

Садржај лекције:
• Алати за одабирање дела слике – вежбање
• Промена нивоа обојености, осветљености и контраста – вежбање
• Филтери – вежбање
• Основне геометријске трансформације слике – вежбање
• Аутоматска обрада већег броја дигиталних слика – вежбање

6. Рад са табелама у програму за обраду текста – вежбање

Садржај лекције:
• Уметање табеле у текстуални документ – вежбање
• Форматирање табеле – вежбање

6. Организација података на рачунару – вежбање

Садржај лекције
• Креирање фасцикли – вежбање
• Копирање и премештање датотека и фасцикли – вежбање
• Промена имена датотека и фасцикли – вежбање
• Проналажење датотека и фасцикли – вежбање