ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Аутор: Наставник Немања

Информатика и рачунарство

27. Креирање програма

Садржај лекције:
• Категорије блокова
• Блокови у програмском језику Scratch
• Повезивање блокова у програм

27. Исцртавање круга

Садржај лекције:
• Дефинисање центра круга
• Цртање кружнице одређене боје, полупречника и дебљине

27. Табеларно представљање података – вежбање

Садржај лекције:
• Угњеждене листе – вежбање
• Data Frame – вежбање
• Учитавање табеле из докумената с рачунара – вежбање

27. Условна понављања

Садржај лекције:
•Условна понављања
• Петља while

26. Модификовање постојећег пројекта и поновно чување пројекта

Садржај лекције:
• Чување и отварање постојећих пројеката
• Модификовање пројеката

26. Табеларно представљање података

Садржај лекције:
• Угњеждене листе
• Data Frame
• Учитавање табеле из докумената с рачунара

26. Одлучивање у програмима – утврђивање

Садржај лекције:
• Гранање – утврђивање
• Контрола тока програма – утврђивање

26. Исцртавање правоугаоника

Садржај лекције:
• Дефинисање координата правоугаоника
• Цртање правоугаоника одређене боје, ширине и дужине

25. Позорница, ликови, положај лика на позорници

Садржај лекције:
• Позорница
• Ликови
• Положај лика на позорници

25. Контрола тока програма

Садржај лекције:
• Одлучивање у програмима
• Наредба if…else
• Понављање у програмима
• Петља for