ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Аутор: Наставник Немања

Информатика и рачунарство

35. и 36. Систематизација и закључивање оцена

Садржај лекције:
• Систематизација

35. и 36. Завршни задатак и закључивање оцена

Садржај лекције:
• Утврђивање градива

34. Листе

Садржај лекције:
• Чување већег броја података
• Листе и њихова примена

33. Еуклидов алгоритам

Садржај лекције:
• Еуклидов алгоритам

33. Анимације

Садржај лекције:
• Креирање једноставне анимације

32. Променљиве

Садржај лекције:
• Променљиве
• Чување међурезултата

32. Стрингови (ниске)

Садржај лекције:
• Стрингови

32. Репродукција звука и музике

Садржај лекције:
• Звучни формати 
• Ефекти и позадинска музика

32. Груписање података и анализе

Садржај лекције:
• Груписање података
• Анализа података

31. Циклуси

Садржај лекције:
• Понављање делова програма
• Блокови понављања у Скреч окружењу