ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

8. Рад са сликама – вежбање

Информатика и рачунарство

8. Рад са сликама – вежбање


Садржај лекције

  • Креирање слика у изабраном програму за рад са сликама – вежбање
  • Промена величине оријентације слике – вежбање
  • Опсецање слике – вежбање
  • Меморијски простор који слика заузима – вежбање

Лекција у уџбенику


Видео лекција

РАД СА СЛИКАМА

У видео лекцији је објашњено коришћење програма Гимп (који ћемо користити у шестом и седмом разреду).

У уџбенику је објашњено коришћење програма “Microsoft Paint” (Бојанка) који ћемо ми користити за рад са сликама у петом разреду!

 


Домаћи задатак

  • Нацртај цртеж по избору у програму “Microsoft Paint” (Бојанка)  употребом алата чије је коришћење објашњено на 48. и 49. страни у уџбенику (оловка, гумица, кантица са бојом, текст, четка, спреј, линија, елипса, стрелица, срце, облачић, боје…). У доњем десном углу рада напишите ваше презиме, име и одељење.

Кључне речи

  • Нема нових кључних речи

СВИ ДОМАЋИ ЗАДАЦИ У ТОКУ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ШАЉУ СЕ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ 

Сва питања и недоумице можете слати на имејл адресе наставника који предаје вашој групи.

Миленко Пузигаћа – milenko.puzigaca@osnvelimirovic.edu.rs

Гмизић Немања – nemanja.gmizic@osnvelimirovic.edu.rs