ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

VIII6

Информатика и рачунарство

Гугл учионица

https://classroom.google.com/c/MTYzNjY4OTc0MTMx

 

Чет одељења

http://mojkabinet.chatango.com/