ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

6. Рад са табелама у програму за обраду текста – вежбање

Информатика и рачунарство

6. Рад са табелама у програму за обраду текста – вежбање


Садржај лекције

  • Уметање табеле у текстуални документ – вежбање
  • Форматирање табеле – вежбање

Лекција у уџбенику

  • Лекција се налази на странама 28. – 45.  у “Уџбенику за 6. разред основне школе” и у дигиталном уџбенику.

Видео лекција

РАД СА ТАБЕЛАМА У ПРОГРАМУ ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА

 


Домаћи задатак

  • Поновите градиво које смо радили од почетка школске године пошто следи теоријски ТЕСТ за прву оцену

Кључне речи

  • нема нових кључних речи

СВИ ДОМАЋИ ЗАДАЦИ У ТОКУ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ШАЉУ СЕ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ 

Сва питања и недоумице можете слати на имејл адресе наставника који предаје вашој групи.

Миленко Пузигаћа – milenko.puzigaca@osnvelimirovic.edu.rs

Гмизић Немања – nemanja.gmizic@osnvelimirovic.edu.rs